Διεξαγωγή Διαγωνίσματος Προσομοίωσης στα Μαθηματικά Θετικής- Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου