Διέρρηξαν το μοναστήρι της Αγίας Ματρώνας και τον Αγ. Γιάννη