Διανομή πορτοκαλιών από την Περιφέρεια στο «Γ. Καλουτάς»