Διανομή ακτινιδίων στα γραφεία της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Χίου