Διαμαρτυρία για την άμεση μεταστέγαση του Ειδικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου