Διαγράφονται από τη μισθοδοσία του Δημοσίου οι συμβασιούχοι