Διαδικτυακή συνάντηση "Συμμαχίας Αξιών" με το Τοπικό Συμβούλιο Θυμιανών