Διαδικτυακή εκδήλωση - συζήτηση της ΚΝΕ: Τι σχολείο έχουμε ανάγκη;