Διαδικτυακή εκδήλωση – συζήτηση: Σύνορα, εθνικισμοί & η απειλή του πολέμου