Δεν υπάρχει σχολείο χωρίς εκπαίδευση στη δημοκρατία