«Δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις η Χίος», απαντά το Υπουργείο Ανάπτυξης