"Δεν είχε ταξιδέψει εκτός Χίου ο στρατιωτικός που προσβλήθηκε από κορονοϊό"