Δέκα πλαστικά προϊόντα που καταργούνται από τις 3 Ιουλίου