Δ. Τσουκάρης και Λ. Περδίκης στον Α.Ο. Θύελλα Χαλκειού