«Αυξάνουν τα ανταποδοτικά τέλη στους δημότες, “κόβουν” χρήματα από τη διαχείριση των απορριμμάτων!»