Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Θιγομένων Ιδιοκτητών από το Σχέδιο Πόλης Χίου