Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός του οδικού δικτύου