Αρνητικά στον κορονοϊό ακόμα τέσσερα δείγματα από Χίο