Αρνητικά σε κορονοϊό όλα τα δείγματα του τελευταίου διημέρου