Αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών, απώθησε έναν από αυτούς και συνελήφθη