«Αριστερά, Ακροδεξιά και ο υπαρκτός ''κινηματισμός''»