Το αρχείο του Ροταριανού Ομίλου Χίου στα γενικά αρχεία του Κράτους