"Αποχώρησαν και πάλι νηπιαγωγοί από σεμινάριο της σχολικής συμβούλου"