Από 18 Μαΐου ως 15 Ιούνη η υποβολή αιτήσεων για την αναδιάρθρωση αμπελώνων