Απάντηση στους λόγους που επικαλείται για την παραίτησή του ο κ. Φυτούσης