Απαγόρευση στάθμευσης στις οδούς Ανδρέα Μεσολογγίτη, Παστρικάκη και Ρίτσου