Αντιπολεμική-Φιλειρηνική Δράση την Τετάρτη 23/3/22