Αντιδρούν οι 15 Πρόεδροι της Αμανής για το κλείσιμο του ταχυδρομείου στη Βολισσό