ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.: Για την ακτοπλοϊκή σύνδεση με Βόρεια Ελλάδα