Ανοιχτό κάλεσμα της Χιακής Συμπολιτείας στους πολίτες της Χίου