Ανοιχτή Επιστολή του ΣΕΣΝΟΧ προς τους ασθενείς και συγγενείς - συνοδούς