Ανοίγουν 336 θέσεις στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας