Αναβολή για 2 Μαρτίου στα ασφαλιστικά μέτρα του Θόλους