"Ανάπτυξη και πρόοδος", αλλά σχολεία χωρία πετρέλαιο