Ανανέωσαν Μισεντζής, Ντούλος, Κόχειλας και Κανδιόγλου