Ανακριβής η είδηση για τη σύλληψη δύο γιατρών σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου