Ανάγκη άμεσης καταβολής των πληρωμών του Μεταφορικού Ισοδύναμου