Αναδίπλωση της Τουρκίας: Αποσύρει την αγγελία για τη δέσμευση του μισού Αιγαίου