"Άλλη μια σχολική χρονιά χωρίς σχέδιο με αντιφάσεις και φοβέρες"