"Αγανάκτηση προκαλούν οι δηλώσεις περί «θωράκισης της χώρας» και «επάρκειας σε προσωπικό και υλικά» των Nοσοκομείων"