Αφιέρωμα στη Χιώτισσα Λογοτέχνιδα Ειρήνη Νικολάκη - Καλαμάρη