Άδειες αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών για το έτος 2015