92χρονος δώρισε 600.000 ευρώ στο πανεπιστήμιο Αιγαίου