850.000 ευρώ για εργασίες βελτίωσης του οδικού δικτύου Χίου- Καρδαμύλων