73.721 ευρώ για τη μελέτη της παράκαμψης του Μηλιγκά