5.300 άτομα και 1220 Ι. Χ έφυγαν από Χίο μέσα σε 4 μέρες