4.569 παραβάσεις στη Χίο στη διάρκεια της πανδημίας