40.000 ευρώ για εκκλησιαστικές υποτροφίες σε 21 δικαιούχους