4 Οκτωβρίου σήμερα και το ημερολόγιο γράφει «Παγκόσμια Ημέρα Ζώων»!