4 μέλη της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποιούν τη δική τους πρόταση